Keuzegids hbo 2016 pdf

De universiteit is gesticht in 1614 en daarmee na de Universiteit Leiden de oudste nog bestaande universiteit van Nederland. Er studeerden per 1 oktober 2016 28. Op 1 september 2017 keuzegids hbo 2016 pdf dit aantal verder gestegen tot 30.

Het wapen van de universiteit, in 1615 vastgesteld door de Staten van Stad en Lande van Groningen, bestond uit het wapenschild van de provincie Groningen, dat een samenvoeging is van het stadswapen en het wapen van de Ommelanden. De universiteit heeft haar christelijke identiteit achter zich gelaten en gekozen voor het motto: “Werken aan de grenzen van het weten”. Tegenwoordig wordt echter meestal “founded in 1614 – top 100 university” gebruikt. De afkorting RUG wordt door de universiteit alleen gebruikt in het Nederlands. De hoofdvestiging van de universiteit in Groningen is het Academiegebouw aan de Broerstraat. Het Universiteitsmuseum stelt tentoonstellingen samen uit de uitgebreide collectie van de universiteit. De Rijksuniversiteit Groningen is vertegenwoordigd in de Stichting Academisch Erfgoed, een stichting die als doel heeft om universitaire collecties en cultuurschatten in stand te houden.

In het kader van dit lustrum werd onder anderen de speelfilm “For infinity – The Movie” uitgebracht. De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de oudste universiteiten van Nederland. Haar academische traditie gaat terug tot 1614, het jaar dat de Universiteit als Hogeschool werd gesticht. De officiĆ«le opening vond plaats op 23 augustus 1614. De Groningse universiteit startte met vier faculteiten: Protestantse Godgeleerdheid, Rechten, Geneeskunde en Filosofie. Ongeveer de helft van de studenten en docenten kwam in de zeventiende eeuw uit het buitenland.

Ten gevolge van de Franse inlijving werd de Groningse universiteit in 1812 onderdeel van de Keizerlijke Universiteit van Parijs. In 1850 kwam een nieuw Academiegebouw gereed dat de oude kloostergebouwen verving. Op 5 juni 1872 werd Aletta Jacobs er als eerste vrouw toegelaten. De eerste decennia van de twintigste eeuw groeide het aantal faculteiten en opleidingen gestaag, en het aantal studenten explosief. Nadat het Academiegebouw in 1906 was afgebrand en de discussie over een nieuw Academiegebouw startte, gingen er in Den Haag echter toch weer stemmen op om de universiteit maar te sluiten omdat er voldoende andere universiteiten in het land waren. Uiteindelijk kwamen de gelden er toch en werd in 1909 het huidige Academiegebouw voltooid.