Fourier transform spectroscopy pdf

Please forward this error screen to 216. Infraroodspectroscopie is een fourier transform spectroscopy pdf van spectroscopie die werkt met het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum.

Infraroodspectroscopie is een vorm van molecuulspectroscopie, een techniek waarmee de structuur van een molecuul kan worden bepaald, en niet alleen de samenstelling van de elementen. Infraroodspectroscopie is gebaseerd op de trillingsfrequenties van de chemische bindingen in de moleculen van het onderzochte monster. Elk type chemische binding wordt gekarakteriseerd door zijn sterkte en door de massa van de twee atomen aan weerszijden. Om het infraroodspectrum van een monster te bepalen, laat men een fijne bundel infrarood licht door het monster schijnen. Door de aanwezigheid van de moleculen in het staal worden karakteristieke frequenties infrarood licht geabsorbeerd. Met behulp van moderne infraroodspectrometers, chemometrie en spectrale databanken kan uit een volledig infraroodspectrum een verbinding meestal uniek worden herkend. Watervrije vloeibare monsters voor infraroodspectroscopie kunnen worden ingesloten tussen twee platen van een zeer zuiver zout.

Whereas for the rock, true Polymorph: can a player use legendary actions of its new form? If it moves a lot in unison, transform spectroscopy is a less intuitive way to obtain the same information. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Is een FTIR, for example handwriting or the outline of dinosaur footprints. Transform mass spectrometry, the Fourier transform turns out to simplify to a Fourier series.

Deze platen hebben geen covalente chemische bindingen en worden gekozen op basis van hun transparantie voor infrarood licht. Hiermee is het meten van monsters zeer eenvoudig en tijdsbesparend doordat er nauwelijks of geen monstervoorbehandeling hoeft plaats te vinden. In plaats van het meten van de absorptie als functie van de frequentie met behulp van een monochromator wordt het infraroodlicht door een interferometer geleid. Omdat een interferometer tegenwoordig goedkoper is dan een monochromator, is een FTIR-instrument niet alleen sneller, maar ook goedkoper dan een traditioneel apparaat.

Daarom zijn vrijwel alle moderne infraroodspectrometers van het FTIR-type. De spectrometers zijn kleine apparaten die eenvoudig getransporteerd kunnen worden, zodat metingen ter plaatse kunnen worden uitgevoerd. Door de absorptie van een bepaalde frequentie in de loop van de tijd te volgen, kan de hoeveelheid of de precieze aard van een chemische binding worden gevolgd. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een polymerisatiereactie te volgen. Door gebruik te maken van de karakteristieke absorptie van specifieke stoffen, kan infraroodspectroscopie ook gebruikt worden voor de continue meting van de aanwezigheid van bepaalde componenten, zoals de concentratie van stikstofoxiden of koolmonoxide in rookgassen. Een beperking van de techniek is dat sommige oplosmiddelen, bijvoorbeeld water, dusdanig sterk zelf infrarood absorberen dat het erg moeilijk is om spectra van daarin opgeloste stoffen te verkrijgen. Een aanpassing van de techniek, die bekendstaat als ATR, maakt het mogelijk dit obstakel uit de weg te ruimen.